Cesty s pejskem

Před vycestování s pejskem nebo jiným zvířátkem do zahraničí doporučujeme navštívit následující weby a informovat se o podmínkách a požadavcích pro vycestování z ČR do zemí EU a do třetích zemí.
 

Celní správa České republiky

www.celnisprava.cz

Ministerstvo zahraničních věcí
www.mzv.cz

Státní veterinární správa
www.svscr.cz

Portál veřejné správy
www.portal.gov.cz