Informace o platbě

Záloha: Zákazník je povinen uhradit sjednanou zálohu - obvykle 50 % celkové ceny zájezdu - dle časového rozvrhu plateb sjednaného ve smlouvě o zájezdu.
Doplatek: Předepsaný doplatek zájezdu uhradí zákazník v předepsaný termín úhrady, obvykle 30 dnů před odjezdem zájezdu. Při rezervacích méně než 30 dnů před odjezdem je cena zájezdu splatná veýši 100% ihned při uzavření smlouvy o zájezdu.
V některých případech (zvláště u zájezdů lodních, leteckých či při zajištění ubytování apod.) může CK stanovit specifické platební podmínky.

Pobyty můžete zaplatit následujícími způsoby
1) platba na účet CK Pet-Tour
a) platba převodem z Vašeho účtu na účet CK Pet-Tour, s.r.o. č. 175927895/0300, variabilní symbol = číslo cestovní smlouvy
b) platba poštovní poukázkou A (složenkou)
2) v hotovosti v kanceláři Pet-Tour, s.r.o.
3) fakturou na zaměstnavatele
Jestliže Váš zaměstnavatel přispívá na rekreaci, vystaví CK Pet-Tour na Vaši žádost fakturu pro Vašeho zaměstnavatele dle předložených fakturačních údajů (název a sídlo zaměstnavatele, IČ.)

Platební karty nepřijímáme‼

Autobusová doprava

Nabízíme autobusovou dopravu do:

ITÁLIE: BIBIONE, LIGNANO
Obousměrná od 2 400 Kč/osoba
CHORVATSKA: Obousměrná od 2400 Kč/osoba dle místa pobytu
Odjezdová místa: Benešov

Další odjezdová místa a aktuální ceny pro sezónu 2023 na vyžádání v cestovní kanceláři.